Rekenkamer

De Rekenkamer (Rk) van Heemskerk onderzoekt het beleid van de gemeente en adviseert wanneer er iets beter kan. Dit kan de Rekenkamer doen over al het beleid van de gemeente Heemskerk. In ieder onderzoek let de Rekenkamer op 3 onderwerpen:

  • Doeltreffendheid: bereikt de gemeente de doelen die zij stelt?
  • Doelmatigheid: bereikt de gemeente de doelen tegen zo’n laag mogelijke kosten? Met andere woorden: wordt er geen geld verspild?
  • Rechtmatigheid: handelt de gemeente bij het uitvoeren van beleid volgens de geldende regels en wetten? 

De rekenkamer is onafhankelijk

Dit betekent dat de Rekenkamer zelf bepaalt waar ze onderzoek naar doet. Iedereen kan onderwerpen voorstellen, maar de Rekenkamer bepaalt welk onderzoek ze uitvoeren.

Samenstelling

De Rekenkamer bestaat uit 3 leden. Daarnaast krijgt de Rekenkamer ondersteuning van een ambtelijk secretaris:

Frank van der Knaap (voorzitter)

Een portretfoto van Frank van der Knaap

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter Rekenkamer gemeente Alphen aan den Rijn (Betaald).
  • Voorzitter Stichting Fairtrade Gouda (Onbetaald).
  • (Inkomend) Voorzitter Raad van Toezicht Cultuurhuis Garenspinnerij (Onbetaald).

Felix van Beek

Een portretfoto van Felix van Beek

Nevenfuncties

  • Secretaris bestuur Stichting Zeesleepboot Holland (Onbetaald).
  • Interim bestuurder/adviseur FBMA (Betaald).

Marijke Zewuster

Foto van Marijke.

Nevenfunctie

  • Invuller belastingservice FNV (onbetaald).

Documenten

Heeft u suggesties voor toekomstige onderzoeken?

Neem contact op met de Rekenkamer per post: Postbus 1, 1960 AA Heemskerk, telefoon: 14 0251 of e-mail rk@heemskerk.nl.