Rekenkamer

De Rekenkamer (Rk) van Heemskerk onderzoekt het beleid van de gemeente en adviseert wanneer er iets beter kan. Dit kan de rekenkamer doen over al het beleid van de gemeente Heemskerk. In ieder onderzoek let de rekenkamer op drie zaken:

  • Doeltreffendheid: bereikt de gemeente de doelen die zij stelt?
  • Doelmatigheid: bereikt de gemeente de doelen tegen zo’n laag mogelijke kosten? Oftewel: wordt er geen geld verspild?
  • Rechtmatigheid: handelt de gemeente bij het uitvoeren van beleid volgens de geldende regels en wetten? 

Onafhankelijk

De Rekenkamer is onafhankelijk. Dit betekent dat de Rekenkamer zelf bepaalt waar ze onderzoek naar doet. Iedereen kan onderwerpen voorstellen, maar de rekenkamer bepaalt welk onderzoek ze uitvoeren.

Onderzoek van de Rekenkamer

De laatste onderzoeken van de Rekenkamer zijn:

Voor informatie over andere onderzoeken kunt u contact opnemen met de Rekenkamer via rk@heemskerk.nl.

Samenstelling

De Rekenkamer bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twee externe leden. Daanaast krijgt de Rekenkamer ondersteuning van een ambtelijk secretaris. 

Leden:

  • Dr. A.M.L van Diepen (voorzitter)
  • Mr. F.A.J.M. van Beek
  • Drs. F.C.A. van der Knaap MPM

Suggesties

Heeft u suggesties voor toekomstige onderzoeken? Neem dan contact op met de Rekenkamer per post: Postbus 1, 1960 AA Heemskerk, telefoon: 14 0251 of per e-mail rk@heemskerk.nl.

Nevenfuncties

Scroll de tabel om meer te zien
Naam Nevenfunctie(s) Betaald/onbetaald
Dr. A.M.L. van Diepen Projectleider Zorginstituut Nederland Betaald
Mr. F.A.J.M. van Beek Wethouder bij gemeente Smallingerland Betaald
  Lid van de Raad van Commissarissen van het Sportbedrijf De Fryske Marren B.V. Betaald
Drs. F.C.A. van der Knaap MPM Extern lid Rekenkamercommissie gemeente Alphen aan de Rijn Betaald
  Extern lid Rekenkamercommissie gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (BUCH) Betaald