Rekenkamer

De Rekenkamer (Rk) van Heemskerk onderzoekt het beleid van de gemeente en adviseert wanneer er iets beter kan. Dit kan de Rekenkamer doen over al het beleid van de gemeente Heemskerk. In ieder onderzoek let de Rekenkamer op drie zaken:

  • Doeltreffendheid: bereikt de gemeente de doelen die zij stelt?
  • Doelmatigheid: bereikt de gemeente de doelen tegen zo’n laag mogelijke kosten? Oftewel: wordt er geen geld verspild?
  • Rechtmatigheid: handelt de gemeente bij het uitvoeren van beleid volgens de geldende regels en wetten? 

De rekenkamer is onafhankelijk

Dit betekent dat de Rekenkamer zelf bepaalt waar ze onderzoek naar doet. Iedereen kan onderwerpen voorstellen, maar de Rekenkamer bepaalt welk onderzoek ze uitvoeren.

Samenstelling

De Rekenkamer bestaat uit 2 leden. Daarnaast krijgt de Rekenkamer ondersteuning van een ambtelijk secretaris:

Frank van der Knaap (voorzitter)

Een portretfoto van Frank van der Knaap

Nevenfuncties

  • Vice voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Alphen aan de Rijn (Betaald);
  • Voorzitter lid Rekenkamercommissie gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (BUCH) (Betaald).

Felix van Beek

Een portretfoto van Felix van Beek

Nevenfuncties

  • Secretaris bestuur Stichting Zeesleepboot Holland (Onbetaald);
  • Interim bestuurder/adviseur FBMA (Betaald).

Documenten

Heeft u suggesties voor toekomstige onderzoeken?

Neem contact op met de Rekenkamer per post: Postbus 1, 1960 AA Heemskerk, telefoon: 14 0251 of e-mail rk@heemskerk.nl.