Praat met de raad

De raad vertegenwoordigt de inwoners van Heemskerk. Als inwoner kunt u meepraten en meedenken met de raad.

Contact met de raad

Als u informatie naar de raad wil sturen, mailt u dit naar de griffie. De griffie helpt en adviseert de raadsleden en de raad. De griffie zorgt dat de raadsleden de informatie ontvangen. U kunt mailen naar griffie@heemskerk.nl.

U kunt de raadsleden ook direct benaderen. Op onze wie is wie pagina vindt u de gegevens van alle raadsleden.

De raad bezoeken

Een vergadering van de commissie of raad is openbaar. Iedereen mag komen luisteren. Bekijk de kalender voor het actuele overzicht van de vergaderingen. Aanmelden is niet nodig.

De raadsleden van een partij vergaderen ook samen. Dit noemen we fractievergaderingen. De fracties vergaderen om hun standpunt te bepalen. Hier kunt u bij aanwezig zijn. De data voor de fractievergaderingen vindt u ook in de kalender. Als u een vergadering wilt bezoeken, neemt u contact op met de fractie. De gegevens vindt u op onze Wie is wie pagina.

Meepraten en denken

Er zijn 3 manieren om mee te praten en te denken met de raad:

1. Inspreken bij een commissievergadering of een raadsvergadering

Tijdens een commissievergadering en raadsvergadering kunt u inspreken. U krijgt dan maximaal vijf minuten om aan de raad te vertellen wat u vindt van een onderwerp. Bij elke vergadering is er maximaal een half uur tijd voor alle insprekers. Wanneer er meer dan zes insprekers zijn, wordt de spreektijd verdeeld.

U bepaalt zelf wat u gaat zeggen. Het spreekrecht is niet voor vertrouwelijke onderwerpen, individuele onderwerpen of onderwerpen over personen. Voor de vergadering meldt u zich aan bij de griffie: griffie@heemskerk.nl.

Let op! Er is een verschil tussen het inspreken bij commissie- en raadsvergaderingen: Bij een commissievergadering kunt u over alle onderwerpen inspreken (voor zover die commissie over het onderwerp gaat). Bij een raadsvergadering kunt u alleen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. De onderwerpen voor een raadsvergadering zijn allemaal besproken tijdens de commissies.

2. Een officiƫle brief aan de raad sturen

U kunt ook een officiƫle brief aan de raad schrijven. De raadsleden kunnen dan kennis nemen van uw brief. De raad bepaalt zelf of ze over de brief in debat gaan of de brief alleen lezen. Een brief kunt u sturen aan griffie@heemskerk.nl.

3. Een burgerinitiatief indienen

Als u een goed idee of plan heeft voor Heemskerk kunt u een burgerinitiatief indienen. U zet het onderwerp op de agenda van de raad. Er zijn wel voorwaarden: Om een burgerinitiatief in te dienen, mailt u naar de griffie via griffie@heemskerk.nl. Voor meer informatie en vragen, kunt u ook mailen met de griffie.

  • U moet 16 jaar of ouder zijn.
  • Het moet gaan over nieuwe onderwerpen. Het kan niet gaan over dingen die de raad al besproken heeft.
  • Minimaal 50 inwoners van Heemskerk moeten het onderwerp steunen.

Formulier burgerinitiatief voor de raad