Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie (RKC) van Heemskerk onderzoekt het beleid van de gemeente en adviseert wanneer er iets beter kan. Dit kan de rekenkamer doen over al het beleid van de gemeente Heemskerk. In ieder onderzoek let de rekenkamercommissie op drie zaken:

  • Doeltreffendheid: bereikt de gemeente de doelen die zij stelt?
  • Doelmatigheid: bereikt de gemeente de doelen tegen zo’n laag mogelijke kosten? Oftewel: wordt er geen geld verspild?
  • Rechtmatigheid: handelt de gemeente bij het uitvoeren van beleid volgens de geldende regels en wetten? 

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Dit betekent dat de rekenkamercommissie zelf bepaalt waar ze onderzoek naar doet. Iedereen kan onderwerpen voorstellen, maar de rekenkamer bepaalt welk onderzoek ze uitvoeren.

Onderzoek van de rekenkamer

De laatste onderzoeken van de rekenkamercommissie zijn:

Samenstelling

De commissie bestaat uit vijf leden: twee raadsleden en drie externe leden. De externe leden zijn niet verbonden met de gemeente Heemskerk.

Voorzitter:

  • Mevr. Dr. A.M. van Diepen (Albertine)

Leden:

  • Dhr. drs. K.K. Kappert (Koos)
  • Mevr. A.J. Nijman (Ans)
  • Dhr. F. Hermans (Frank)

Plaatsvervangend lid:

  • Mevr. C.A.J. Jansen-Karsten (Ineke)

Contact Rekenkamer

Adres: Postbus 1, 1960 AA Heemskerk
Telefoon: 0251 256777
E-mail: rkc@heemskerk.nl