Overzicht raads-en commissievergaderingen in maart

U bent van harte welkom om raads- en commissievergaderingen bij te wonen. Deze vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergaderingen ook online volgen

Tijdens de vergaderingen kunt u inspreken. Insprekers kunnen zich van te voren aanmelden via griffie@heemskerk.nl of via het telefoonnummer 06 28 35 01 92.

Een overzicht van de raads- en commisievergaderingen voor maart

14 maart 2023 om 20.00 uur | Commissie Bestuur, Financiƫn en Economische zaken

 • Nota participatie 2022-2026
 • Stand van zaken Europaplein (op verzoek van D66 en CDA)

22 maart 2023 om 20.00 uur | Commissie Mens, Maatschappij en Welzijn

 • Rekenkameronderzoek grip op kostenontwikkeling jeugdhulp
 • Wijkgerichte aanpak (op verzoek van het Heemskerk Lokaal)

23 maart 2023 om 20.00 uur | Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat

 • Commissievoorstel 50 flexwoningen
 • Addendum afval- en grondstoffenverordening
 • Realisatie gezamenlijk zwembad (op verzoek van het CDA)
 • Voorgenomen planning Woonopmaat de Velst (op verzoek van het CDA)
 • Voortgangsrapportage woningbouw (op verzoek van het CDA)
 • Gunningleidraad ontwikkeling woningbouwlocatie Heemsport (op verzoek van het CDA)

29 maart 2023 om 20.00 uur | Raadsbrede commissie

 • Voorstellen begroting 2024-2027

30 maart 2023 om 20.00 uur | Raadsvergadering

Bekijk de volledige agenda's en bijbehorende stukken online. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de vergaderingen? 

Neem contact op met de griffie van Heemskerk via griffie@heemskerk.nl.