Commissievergaderingen in juni

Wij nodigen u van harte uit bij 2 raadsbrede commissies in juni over de financiële ontwikkelingen in gemeente Heemskerk.

Raadsbrede commissie, dinsdag 4 juni 2024

Op dinsdag 4 juni 2024 start om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Heemskerk een korte raadsinformatiebijeenkomst met een technische toelichting over de perspectiefnota.

Om 21.00 uur begint de raadsbrede commissie, waar de commissieleden met elkaar in gesprek gaan over de financiële ontwikkelingen in Heemskerk voor de komende jaren.

Agenda

20.00 tot 21.00 uur: technische toelichting op de perspectiefnota 2025-2028.
Vanaf 21.00 uur: gesprek over financiële ontwikkelingen voor de komende jaren.

Raadsbrede commissie, woensdag 20 juni 2024

Op woensdag 20 juni 2024 om 20.00 uur staat een 2e raadsbrede commissie gepland. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Vaststellen eerste bestuursrapportage 2024
  • Vaststellen jaarstukken 2023 gemeente Heemskerk
  • Perspectiefnota

Inspreken

Wilt u inspreken bij één van deze vergaderingen? Meldt u zich hiervoor uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de commissievergadering aan bij de griffie via griffie@heemskerk.nl of via telefoonnummer 14 0251.

Fractievergaderingen

U kunt ook de vergaderingen van de fracties bijwonen. Indien u dit wenst, dan kunt u contact opnemen met de fractievoorzitters. U kunt hun gegevens vinden op de website.

U bent van harte uitgenodigd om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. U kunt de bijeenkomsten ook live volgen of achteraf terugkijken via heemskerk.streamovations.nl.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de griffie via griffie@heemskerk.nl.